Wednesday, August 3, 2022

CON SỐ 4 BÍ HIÊM....

 

CON SỐ 4 BÍ HIÊM....

 

 

 

 

Trên đời có bốn cái ngu:

- Làm mai - Nhận nợ - Gác cu - Cầm chầu.

Trên đời có bốn cái sầu:

- Hỉ - Nộ - Ái - Ố mưu cầu chúng sinh.

Trên đời có bốn cái lành:

- Long - Lân - Quy - Phụng vang danh đất trời.

Trên đời có bốn tuyệt vời:

- Sinh - Lão - Bệnh - Tử cuộc đời khói mây.

Trên đời có bốn chữ này:

- Tiền - Tài - Tù - Tội chớ gây nghiệp vào.

Trên đời có bốn tự hào:

- Công - Dung - Ngôn - Hạnh phong trào thi đua.

Trên đời có bốn tên mùa:

- Thu - Đông - Xuân - Hạ kéo lùa thay phiên.

Trên đời có bốn cái nghiền:

- Cờ - Bạc - Hút - Xách có điên mới vào.

- Gái - Trai - Chè - Rượu thì sao?

Thi thoảng đôi chút khơi màu thế nhân.

Trên đời có bốn cái cần:

- Nhục - Vinh - Danh - Lợi bụi trần phôi phai.

Trên đời có bốn lá bài:

- Rô - Cơ - Bích - Nhép anh tài tù lao.

Trên đời có bốn phương nào:

- Đông - Tây - Nam - Bắc ra vào muôn phương.

Trên đời có bốn vấn vương:

- Thương - Yêu - Quên - Nhớ tỏ tường sao đây.

Trên đời có bốn tài này:

- Cầm - Kỳ - Thi - Họa vui say với đời.

Và rồi kết cục ai ơi

Bốn dài - Hai ngắn là nơi ta về

 

Sưu tầm

 


No comments: