Tuesday, August 30, 2022

NHỚ CON (NGUYỄN NGỌC HẠNH)

 Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhớ con

có điều gì như là dâu bể/ mà lòng cha quặn thắt đến bao giờ.

 (Hình: FB Nguyễn Ngọc Hạnh)


có điều gì ẩn sâu trong ngực

chiều cứ đi qua

chiều xuống chậm dần

tôi cùng với hoàng hôn

tím ngắt

ai rót vào đêm giọt lệ ly tan

ai rót vào tôi chén rượu tràn

uống thế nào đây

vơi nhớ thương

ai dán tiếng cười con tôi

rong rêu bia đá

lấp lánh hoàng hôn giữa nghĩa trang

ẩn ức điều gì trong đôi mắt con

mà ray rứt nỗi niềm trần thế

có điều gì như là dâu bể

mà lòng cha quặn thắt đến bao giờ

đêm cay xè

đêm tràn nước mắt

giữa đời này đâu thực đâu mơ

con cứ mãi rơi như giọt lệ

để nghìn trùng lấp lánh trang thơ…


No comments: