Saturday, August 6, 2022

LẤY CHỒNG XA (NHẤT HÙNG)

 

LẤY CHỒNG XA

 

Thiên duyên tiền định lấy chồng xa

Bước xuống thuyền hoa mắt lệ nhòa

Trăn trở không người chăm sóc mẹ

Băn khoăn chẳng kẻ đỡ đần cha

Tha hương u uẩn niềm thương cội

Viễn xứ bâng khuâng nỗi nhớ nhà

Nắng hạ mưa đông lòng quặn thắt

Gởi đâu tâm sự phận "đa đa"

 

Nhất Hùng

Viết Tặng Những Con Chim Đa Đa 

No comments: