Monday, August 22, 2022

THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG HỒ NGỌC CẨN (THIÊN KIM)

 

THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG HỒ NGỌC CẨN

Thiên Kim

 

Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bao nhiêu chiến sĩ giữ nhà nước Nam

Bảo vệ dân chúng bình an

Giữ từng tấc đất giang san kiên cường

Một trang lịcn sử phi thường!

Triệu người lính chiến quyết cùng sông pha

Giữa lòng trận chiến không tha

Địch quân đang đến quê ta phá tàn

Lính chiến thề chết không tan

Chỉ huy cuộc chiến miên man hào hùng

Chiến sĩ hào kiệt kiên trung

Dũng chí dâng hết non sông một lòng

Quân đội  đem hết tâm hồn
Hồ Ngọc Cẩn đã dính liền nước non
Điều động giữ tỉnh sắt son
Thăm dò trong tỉnh không còn nhiễu nhương
Đánh giặc tan tác trăm phương
Vang danh tài giỏi trăm đường oai phong
Tưởng thưởng "Bẩy tám huy chương" (78)
Quê hương cảm tạ uy danh chiến trường
Nếu bao chiến sĩ một đường
Thì quê hương đã mười phương thắng thù
Tổ quốc vận nạn âm u...
Quê hương điêu đứng mây mù che ngang
Vũ khí thiếu thốn ... phải hàng
Quân lịnh "Ngưng bắn" bàng hoàng... Hỡi ôi!
Chiến sĩ chết sững một đời
Bao công lao, cũng một trời xót xa!
Tử thành nghiêng ngả sơn hà
Tướng quân giải tán binh đoàn chia tay
Binh sĩ lòng dạ lắt lay
Thương cho vị tướng chung tay nguyện thề
Đây lần vĩnh biệt hiền thê
Thương đàn con cái nẻo về tối tăm
Lệ đưa chồng chốn xa xăm
Anh hùng tuẫn tiết, trăm năm hết rồi...
Chiến sĩ ngàn nỗi bồi hồi
Anh hùng Ngọc Cẩn bắn hoài... không ngưng
Bắn cho hết đạn, phải ngừng
Phát súng tuẫn tiết cuối cùng... đi xa!
Tín đồ Thiên Chúa chính là:
"Sự sống Thiên Chúa cho ta chính Trời"

Người buông súng buồn môi cười
Quân thù rằn mặt " Tội người nặng thay"
Đem về chúng nhốt tù đầy !
Chí hùng không tử, một đời hùng anh
"Mười Bốn Tháng Tám, Bẩy Lăm" *
Sử Xanh ghi chép một trang huy hoàng

Anh hùng hét lớn vang vang:

 

"Cộng Hòa Việt Nam muôn Năm"

"Đả đảo cộng sản, Đả đảo cộng sản..."

 

Những súng thù bắn vào tim

Anh hùng yêu nước máu chìm ruộng nương
Anh hùng chết với quê hương

Ngàn năm Tổ Quốc ghi ơn danh người!

THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG HỒ NGỌC CẨN !

Thiên Kim

 

No comments: