Tuesday, August 9, 2022

NẾU MỘT NGÀY (NAM NGUYEN)

 


NẾU MỘT NGÀY

 

Nếu một ngày.. tôi mệt mỏi chết đi

Hỏi thế gian.. ai hiếu kì sẻ nhớ

Thơ tình buồn ..viết từng câu dang dỡ

Kỉ niệm nào .. trong vô cớ tàn hoang

Nếu một ngày ..đứng trước cảnh xuân tàn

Bờ môi khô ..vệt son loang tiếc nuối

Tim nhói đau ..vì đợi chờ mòn mỏi

Tận đáy lòng ..ai sẻ nói còn thương

Nếu tôi chết.. giữa cõi tạm vô thường

Ai sẻ nhớ.. và vấn vương không nhỉ

Thế giới lớn ..lượng người trên bảy tỷ

Phút xao lòng ..ai sẻ nghĩ về tôi

 

Tg : namnguyen

No comments: