Sunday, August 14, 2022

VU LAN NHỚ NGƯỜI (BẰNG SƠN)

 Vu Lan nhớ Người

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

Rằm tháng bảy cúi đầu con quỳ lạy

Lễ Vu Lan báo hiếu đấng sinh thành

Đã dắt dìu từ thuở mới sơ sanh

Công cha tựa Thái Sơn cao ngàn trượng

 

Vầng trăng sáng trên bầu trời muôn hướng

Làm sao tìm được hình dáng năm xưa

Gió thu buồn làm thân lá đong đưa

Cho con ngỡ cha về từ xa vắng

 

Chiều hôm ấy cha ra đi thầm lặng

Giấu nghẹn ngào khi vừa được hung tin

Ngước nhìn mây lòng muốn trút nỗi niềm

Bay đi mãi mang lời con nhắn gởi

 

Bằng Giang hỡi trên dòng sông gắng đợi

Đàn con về quỳ phục trước linh nhang

Khắc bài thơ trên mộ dẫu hai hàng

Nhưng gói trọn cả tấm lòng hiếu đạo

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

 

Vu Lan nhớ Người

Bằng Sơn 2020

 

No comments: