Friday, August 26, 2022

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CON CHIP VÀ CUỘC CHẠY ĐUA CHIP TOÀN CẦU (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Tầm quan trọng của con chip và cuộc chạy đua chip toàn cầu”. Con chip nhỏ xíu như vậy nhưng tại sao nếu thiếu nó nền kinh tế toàn cầu sẽ lao đao? Luật về chip mới được thông qua ở Mỹ sẽ thúc đẩy ngành sản xuất chất bán dẫn như thế nào trong cuộc chạy đua với Trung Quốc?

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6ZYV-xlssE

 


No comments: