Friday, August 19, 2022

GIÁ XĂNG DẦU LIÊN TỤC GIẢM, LẠM PHÁT Ở MỸ ĐÃ LẮNG DỊU? (VOA - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

Giá xăng du liên tc gim, lm phát M đã lng du?

19/08/2022

·       VOA Tiếng Vit

 

Thc phm bày bán trong mt siêu th M. Giá thc phm M đã tăng mnh trong thi gian qua

 

 

Giá xăng du gim liên tc trong gn hai tháng qua đã làm gim đáng k áp lc lm phát M, khiến người dân M đã có th th phào nh nhõm. Tuy nhiên, nhiu yếu t ri ro vn còn có nghĩa khiến giá xăng du có nguy cơ s tăng tr li, các nhà quan sát cho biết.

Gi
á mt gallon xăng thông thường đã đt mc cao nht mi thi đi là 5,01 đô la vào gia tháng Sáu, góp phn rt ln gây ra nn lm phát cao nht trong bn thp niên M trong quý 2 năm 2022. Tuy nhiên, k t đó, trong 58 ngày liên tiếp giá xăng đã liên tc gim t B Đông sang B Tây và hin gi giá bình quân toàn quc mt gallon xăng thông thường đã gim xung còn 3,99 đô la, theo AAA, tc Hip hi Xe c M.

‘Nhu cu gim

Giá xăng d
u gim nhiu như vy, theo Giáo sư-Tiến s Khương Hu Lc, vn đang ging dy chương trình Thc s Qun tr Kinh doanh ti Keller Graduate School of Management, ch yếu là do nhu cu gim.

Khi giá xăng du quá cao thì người ta bt đu tiêu th xăng ít đi, h bt đi li hơn, khiến cho nhu cu gim, ông Lc nói vi VOA t Fort Worth, Texas.

N
n kinh tế Trung Quc, vn tiêu th rt nhiu xăng du, đang gp trì tr do nhng bin pháp phong ta đ chng dch COVID-19, dn đến lo ngi v nhu cu gim, khiến th trường du thô thế gii đi xung, v giáo sư này ch ra.

Giá du thô đã gim t 123 xung còn 93 đô la mt thùng, mà giá du thô chiếm đến 50% giá xăng, ông cho biết.

H
ơn na, tn dng giá xăng cao, các nhà máy lc du M ‘đang chy hết công sut đ kiếm li, cũng theo li kinh tế gia này, góp phn gim thiếu ht ngun cung.

Các bi
n pháp ca chính quyn Joe Biden, theo ông Lc, trong đó t tung du ra th trường t Kho d tr chiến lược, lên đến mt triu thùng mi ngày liên tc trong vòng 6 tháng, đã phát huy tác dng.

T
ng thng Biden cũng đang kêu gi Quc hi d b thuế liên bang đi vi xăng du, hin mc 18 xu mt gallon cũng như kêu gi các bang d b thuế xăng du ca h.

Li tuyên b ca ông Biden trong my tháng trước là s làm mi cách đ chng lm phát đã có hiu qu. M kho d tr chiến lược và gim thuế liên bang là hai điu duy nht mà tng thng có th làm được trong trường hp này, ông nói.

M
c dù khi OPEC có ha gia tăng sn lượng sau chuyến thăm ca ông Biden đến Rp Xê-út nhưng mc tăng không đáng k. Tuy nhiên, nó cũng có tác đng tâm lý đi vi giá xăng du nói chung, ông Lc nhn đnh.

D
báo tình hình giá xăng du trong thi gian ti, nhà kinh tế này ch ra các yếu t ri ro như chiến tranh Ukraine và gián đon chui cung ng vn còn đó’ s khiến giá xăng du tăng tr li.

Trong giai đo
n trước mt, khi vn đang là mùa hè và người dân M thy giá xăng du đi xung, h có th đi li nhiu hơn, khiến nhu cu phc hi. Mt khác, mùa mưa bão có th nh hưởng đến năng sut lc du M do các nhà máy lc du ch yếu nm các bang thuc vùng Vnh Mexico, nơi thường hng chu các trn bão ln.

Đến mùa đông, khi nhu cu tiêu th năng lượng ca châu Âu tăng cao và lnh cm du Nga bt đu có hiu lc, giá xăng du s đi mt áp lc tăng giá tr li.

Lm phát lng du

V
tình hình lm phát, vn là ni lo ca chính quyn Biden trước k bu c gia k vào tháng 11 năm nay, ông Lc nhn đnh giá xăng du gim đã tác đng rt nhiu đến lm phát, giúp lm phát trong tháng 7 gim xung 8.5% vi 9,1% trong tháng 6.

Trong kho
ng mt năm qua, quan đim rng lm phát đang tăng phi mã ngoài tm kim soát đã tr nên khc sâu trong tâm trí người M. Trong 12 tháng tính đến tháng By năm 2022, giá xăng du đã tăng 44%, chi phí nhiên liu đu vào tăng 75,6% và giá hàng hóa tăng 13,1%. Tuy nhiên, các h gia đình đang b áp lc cui cùng cũng th phào nh nhõm được mt chút.

Trong tháng By, giá c nói chung không tăng chút nào, cho dù là chưa điu chnh hay đã điu chnh theo mùa thì ch s CPI đu đi ngang, do giá năng lượng gim bù đp vic tin thuê nhà và chi phí thc phm tăng. Nói cách khác, lm phát tm ngưng trong mt tháng.

Đây là ln đu tiên k t tháng 5 năm 2020, ch s CPI không tăng và đó là kết qu mà ít nhà kinh tế d đoán được.

Báo cáo ca B Lao đng cho thy Ch s giá sn xut, tc giá đu vào mà các doanh nghip phi tr, đã gim 0,5% trong tháng 7, mc gim ln nht trong hơn hai năm.

Mt s ch trước đây chng kiến tăng giá mnh, chng hn du lch, giá đã gim. Giá vé máy bay gim 7,8%, giá thuê xe hơi và xe ti gim 9,5% và giá phòng khách sn gim 3,2%. Giá ca nhiu mt hàng cng, chng hn máy tính và thiết b th thao, cũng gim nh, điu này cho thy ít nht mt s vn đ v gián đon chui cung ng toàn cu vn đã đy giá lên cao trong vài năm qua, cui cùng đã được khc phc.

“Giá xăng du tiếp tc xung thp thì lm phát có th xung thêm na phn trăm na, có th nh hưởng đến bu c gia nhim k, ông Lc nói thêm.

Ông Lc cho rng lm phát M đã đến đnh và trong thi gian ti s đi xung. Điu này s giúp Cc d tr Liên bang (FED) không phi tiếp tc tăng lãi sut na. “Đó là lý do th trường chng khoán M đã tăng bn tun liên tiếp, ông ch ra.

T New Yorker dn phân tích ca ngân hàng đu tư Jefferies đánh giá ch riêng giá xăng gim k t cui tháng 7 có th giúp ch s CPI tháng 8 gim 0,6%. Vào cui năm nay, t l lm phát chung có th loanh quanh mc 7%, Gregory Daco, kinh tế gia trưởng ti EY-Parthenon, được dn li nói.

Không suy thoái?

V
nguy cơ suy thoái, ông Lc cho rng v mt k thut thì kinh tế M đã suy thoái vì đã tri qua hai quý liên tiếp tăng trưởng âm. Tuy nhiên, theo lý gii ca ông, điu này không có ý nghĩa nhiu.

Cái xe đang chy nhanh nên FED tăng lãi sut đ rà thng li, ông phân tích. Mt khi FED không tăng lãi sut nhiu na thì c xe kinh tế M s chy li thôi.

Ông cho rng qua quý 3 kinh tế M có th vn s tăng trưởng âm hoc đi ngang, nhưng sang quý 4 người dân s tiêu xài tr li cho mùa l hi, điu này s khiến kinh tế tăng trưởng.

Qua thăm dò người dân thì người ta vn còn rt tin tưởng vào nn kinh tế và h cho biết s tiêu xài li, ông Lc nói.

Tr
ên t New Yorker, nhà báo John Cassidy dn ngun t các nhà kinh tế và các lãnh đo doan nghip d đoán kinh tế M ‘đang không trong vòng xoáy giá-lương, tc giá tăng dn đến lương tăng, và lương tăng khiến giá c tăng tiếp, như đã tng xy ra vào nhng năm 1970.

“Lm phát mc 4 hoc 5% s có nhng hu qu rt khác so vi 9 hay 10%. Lch s cho thy khi giá tăng mnh trong thi gian dài, mi người s điu chnh hành vi – bao gm đòi hi tin lương cho phù hp, ông Cassidy viết.

No comments: