Wednesday, August 10, 2022

MẸ TÔI (ĐÀO THẾ VƯỢNG)

 


MẸ TÔI

Sáng tác Đào Thế Vượng Hoà Âm Vũ Hùng Ca Sĩ Hồng Tước và Minh Ngân

https://www.youtube.com/watch?v=pewONzg6qHc


No comments: