Thursday, August 24, 2023

BÂNG KHUÂNG NỖI NHÀ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


 

Bâng Khuâng Nỗi Nhà

 

Trời chiều sương khói mờ giăng

Đường xa ngõ quạnh bâng khuâng nỗi nhà

Rừng xanh thiêm thiếp bao la

Chênh vênh mé núi trăng già cô đơn.

 

Hoàng hôn như dục cơn buồn

Nhìn dòng suối bac bỏ nguồn…lòng đau

Suối đang dạo khúc nhạc sầu

Chừng như suối sợ ba đào biển xa!

 

Ta đang lạc bước hải hà

Thương về chốn cũ biết là nơi đâu

Viền trăng nay đã bạc màu

Tóc ai hôm sớm qua cầu cũng phai?

 

Thời gian rơi rụng đêm ngày

Cách xa biền biệt thêm dài nhớ nhung

Người đi khuất bóng nghìn trùng

Kẻ chờ đơn lẻ lạnh lòng bơ vơ.

 

Quê hương sao mãi mịt mờ

Nhớ nhau chỉ nỗi ngậm ngùi rưng rưng

Đời mau qua hết tuổi xuân

Trần gian mưa gió trầm luân cõi người.

 

Phù vân một kiếp nổi trôi

Người bên khung cửa kẻ ngoài chân mây

Hoài trông...chỉ nỗi sầu đầy

Gặp nhau giữa mộng hao gầy tháng năm!

 

Hàn Thiên Lương

No comments: