Tuesday, August 15, 2023

VU LAN NHỚ MẸ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                   


                                                      Vu Lan Nhớ Mẹ


Vu lan con viết thơ buồn

Nghìn thu mất mẹ xa nguồn yêu thương

Nay con cũng lỡ độ đường

Làng xưa xa lắc quê hương mịt mờ!Nhớ xưa từ lúc bé thơ

Tiếng ru của mẹ ầu ơ trưa hè

Đêm đêm mẹ kéo phên che

Cho con yên giấc đông về lạnh căm!Chiều chiều mắt dõi xa xăm

Chờ cha ra lính biệt tăm chưa về!

Sớm hôm đi chợ đường quê

Gập ghềnh từng bước chân đê cuối làng!Đau buồn mẹ chít khăn tang

Vì cha chết trận lỡ làng phu thê

Cô thân góa phụ não nề

Nuôi con khôn lớn tứ bề chiến chinh!Con đi mẹ sống một mình

Đêm đêm cầu nguyện thanh bình gặp con

Ngờ đâu lỡ chuyện nước non

Giặc vào tàn phá chẳng còn cơ may!Ngậm ngùi đổ lệ đêm ngày

Thương con có đứa tù đày xa xăm

Đứa thì vượt thoát biển xanh

Mẹ tôi gục ngã cam đành xa con!Mồ mẹ hiu quạnh thật buồn

Sè sè nấm đất nắng sương đêm ngày

Nay con lưu lạc xứ ngoài

Cõi lòng đau xót nhớ hoài mẹ ơi!Vu lan xin nguyện vạn lời:

Mẹ tôi an lạc cõi trời thiên thu!Nhân rằm tháng 7 (2023)

Hàn Thiên Lương

 


No comments: