Wednesday, August 9, 2023

TA ĐI TA NHỚ SÀI GÒN (THƯ KHANH)

 

Ta Đi Ta Nhớ Sài Gòn

 

Ta đi ta nhớ Sài Gòn
Nhớ cơn mưa đổ
Nắng vàng lại lên
Cầu vồng Bảy Sắc, khoe duyên chân trời…
Dáng Em gót đỏ nép môi
Mày cong, ngúng nguẩy…
Giận xong - thôi, lại tình .
Nhớ quán nước dừa…Cô bé đoan trinh
Nửa quê nửa tỉnh, xinh xinh vô cùng
Nhớ hàng đậu đỏ bánh lọt, đá lạnh…
Xe đạp dựng vòng quanh
Bạn bè chục đứa, tóc xanh trâm cài
Chia tay, thuở đậu tú tài,
Anh đi nghĩa vụ mốt mai hẹn về…
Đâu ngờ anh chẳng trở về
Chiến tranh tan tác, nay thì mình em
Hết thời một thuở thuyền quyên 
Chờ Anh kiếp tới chưa quên cuộc tình …

Thư Khanh 
Seattle (Chợt Nhớ Thương Sài Gòn xưa, nhớ bạn bè… )

No comments: