Wednesday, August 16, 2023

SÀI GÒN GIỮA LÒNG PARIS (PHAN KHÂM)/ SAIGON INSIDE PARIS (TRANSLATION BY THANH THANH)

 

SÀI GÒN GIỮA LÒNG PARIS.

 


Tôi ôm Paris nhớ da diết Sài Gòn

Sài Gòn con gái, Sài Gòn nét son

Sài Gòn mê say cao đầu ngạo nghễ

Một Sài Gòn không man rợ dã man

 

Những ngày Paris tôi vẫn tưởng Sài Gòn

Tôi hành hạ mình bằng những ví von

So sánh nào trong đớn đau hơn thế

Sài Gòn giọt cà phê đắng Kim Sơn

 

Ly cà phê nơi quán nước hàng hiên

Vẻ dửng dưng nhìn thiên hạ thân quen

Ôi Sài Gòn một thời dù như thế

Ôi Sài Gòn đã đổi trắng thay đen

 

Nhớ Sài Gòn giữa Paris hôm nay

Lòng Paris tôi muốn được dang tay

Hát tiếng hát tự do thời đã hát

Tiếng hát không ai bắt bớ tù đày.

 

Rất Sài Gòn những vĩa hè Paris

Như trong mơ đang tưởng tới điều gì?

Khu phố Sài Gòn ngã năm ngã bảy

Sài Gòn ơi sao ta nhớ cuồng si

 

Cám ơn người ta  gặp gỡ ở Paris

Nhịp tim Sài Gòn những bước ta đi

Nhớ nước thương nhà ruột cắt từng đoạn

Mong một ngày quét sạch lũ man di…

 

PHAN KHÂM

 

SAIGON INSIDE PARIS

 

I embraced Paris but missed Saigon to shed tears:

Saigon of nymphs, Saigon of golden years,

Saigon of passion, Saigon of pride and popularity,

A Saigon without inhumanity, barbarity.

 

During my days in Paris I still thought in Saigon I was,

I tortured myself with comparisons as jaws.

What similes are more painful to liken for toffee:

Saigon with Kim Son’s drops of bitter coffee!

 

Just a cup of coffee at such a verandah bar!

The indifferent look at the familiar world up to par!

Oh, Saigon, although once like that, quite right!

Oh Saigon has changed black instead of white!

 

Missing Saigon while inside Paris this day,

The very heart of Paris I wanted my arms to sway,

To sing the free songs that once I had sung:

For it no one got arrested, imprisoned, went bung.

 

Very like Saigon the sidewalks of Paris City;

As in a dream what was I thinking of, nitty-gritty?

Saigon Quarters with five and seven crossroads:

Oh Saigon, why did I miss You uncountable loads!

 

Thank you to the people I met in Paris then;

Heartbeats of Saigon the steps we took in our ken.

Nostalgic, my intestines hurt as cut to pieces, desolate;

Hoping in a near future the barbarians to eliminate.

 

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com

 

No comments: