Wednesday, August 30, 2023

QUÊN TUỔI GIÀ ĐI NHÉ...(THƠ DZUI)

 

Thơ Vui: Quên Tuổi Già Đi Nhé.....


 

Các bạn hưu gặp nhau

Không việc gì phải xoắn

Ra biển - Thì cứ lặn

Lên rừng - Thì cứ leo

 

Thích cao - Thì cứ trèo

Thích thấp - Thì cứ ngụp

Răng yếu - Thì ăn súp

Răng khoẻ - Thì nhai xương

 

Còn sức - Chơi bốn phương

Yếu mệt - Thì nằm nghỉ

Không bận tâm suy nghĩ

Danh vọng với tiền tài

 

Con cái - Đúng hay sai

Tự nó - Rồi sẽ hiểu

Không đợi con báo hiếu

Không buộc người trả ơn

 

Không thù hận căm hờn

Không chi ly tính toán

Sống vô tư, đơn giản

Giúp được ai thì làm

 

Không chắt bóp, tham lam

Không so bì, ích kỷ

Để cho đầu óc nghỉ

Luyện cho sức dẻo dai

 

Luyện giấc ngủ sâu, dài

Luyện ăn, uống ngon miệng

Vui đâu - Thì cứ đến

Cho thư thái tâm hồn

 

Sức khoẻ - Phải bảo tồn

Khám định kỳ- Nên nhớ

Nhỡ có bệnh - Không sợ

Tìm ra cách - Dung hoà

 

Trong vũ trụ - Bao la

Con người luôn nhỏ bé

Hãy sống - Cho vui vẻ

Được nhiều, ít - Tuỳ thiên

 

Về Giời... lẽ tự nhiên

Cũng không cần phải xoắn.

Ai rồi cũng sẽ già

Việc gì mà phải xoắn?

 

Đời cũng đâu phải ngắn

Cứ vui vẻ sống thôi

Còn khoẻ mạnh cứ chơi

Quên tuổi già đi nhé

 

Miễn làm sao ta khỏe

Con cháu đỡ phải lo

Giờ thằng bé thằng to

Về hưu bằng nhau hết

 

Tiền nhiều nhưng khi chết

Có mang đi được đâu

Nên giờ có nghèo giàu

Đều là không quan trọng

 

Giờ chẳng ham danh vọng

Chẳng mơ chức mơ quyền

Miễn sao có ít tiền

Không phải nhờ con cháu

 

Gặp nhau thì tán gẫu

Còn khoẻ đi chơi xa

Yếu thì ở lại nhà

Buôn dưa và chém gió

 

Con cái _ kệ chúng nó

--

 

 

No comments: