Saturday, August 19, 2023

THU KHÚC (THƠ- DU TỬ LÊ/ NHẠC PHẠM ANH DŨNG/ NGỌC QUY- TRÌNH BÀY)

 


"...Quê nhà tôi mất dấu

Mênh mông hồn nghĩa địa..."

 

THU KHÚC

(thơ Du Tử Lê, nhạc Phạm Anh Dũng)

Ngọc Quy hát, Quang Đạt hòa âm

Đào Cận thực hiện video

 

(CLICK VÀO HÌNH NGAY DƯỚI ĐÂY HAY LINK ĐỂ XEM VIDEO)

 

TRANH: NGUYỄN SƠN.

 

MÀN ẢNH LỚN: https://www.youtube.com/embed/nIK7R_9qG-Y

MÀN ẢNH NHỎ: https://www.youtube.com/watch?v=nIK7R_9qG-Y

Thu Khúc

(thơ Du Tử Lê, nhạc Phạm Anh Dũng)

Trăng khuyết, như đời tôi
Còn đâu, một kiếp người!
Em về, lệ đá mỏi
Hồn tôi giăng mưa mau

Gió ngất, như lòng tôi
Chiều thu, im tiếng rồi
Lá vàng rơi rơi mãi
Em còn trong cõi tôi

Tôi đã khóc đêm qua
Như đứa trẻ nhớ nhà
Em ở đâu đêm qua?
Em ở đâu đêm qua?

Quê-nhà-tôi, mất dấu
Mênh mông hồn nghĩa địa
Tôi ở đây đêm qua!
Tôi ở đây đêm qua!

Trăng khuyết, như tình tôi
Còn nhau không cuối đời
Em, một trời gió nổi
Tôi, một trời mưa thôi

Nắng xót, như biển khơi
Đường xa không bóng người
Tóc buồn vương theo gió
Em, nghìn năm mây bay

No comments: