Sunday, August 13, 2023

NHỮNG DẤU HIỆU LẠ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA VINFAST (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Những dấu hiệu lạ về tình hình tài chính của VinFast 

 


Trong vòng 1 tuần, có tin VinFast được định giá lên đến 23 tỷ đô la khi đi đến thỏa thuận sáp nhập với Black Spade, đồng thời cũng có tin Vingroup bán trái phiếu lãi suất rất cao để huy động vốn cho VinFast. Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ phân tích về những tín hiệu lạ này.

No comments: