Sunday, August 27, 2023

TẬP VIẾT CHỮ MẸ (HAI QUÊ)

 

 


Tập viết

chữ Mẹ

 

Ngày mẹ sinh ra anh

Là ngày chờ em đến

Cùng mẹ đi bên anh

Rồi cùng anh tiễn mẹ

 

Muốn viết được chữ Mẹ

Phải bắt đầu bằng M

Có mẹ nhờ có M

M viết hoa cho Mẹ

 

Khi anh viết chữ Em

Mẹ nhẹ nhàng lùi bước

Ẩn vào em như em

Lung linh trong lòng mẹ

 

Mẹ trước hay em trước

Anh đều nắn nót nương

Vì mẹ chính là em

Và em, em là mẹ

 

Thương em như thương mẹ

Dấu nặng buông nhè nhẹ

 

Một cánh tay ôm mẹ

Một cánh tay ôm em

Mai kia mẹ xa khuất

Cánh tay bên mẹ thèm

 

HAI QUÊ


No comments: