Wednesday, August 16, 2023

HỌP BẠN (TRẦN QUỐC BẢO)

 

Hp Bn Thơ Trn Quc Bo

Thân tng Bng Hu tham d

Ngày “Hop Bn 29-7-2023


  

Hp Bn

 

Thu đi Thu li v ri

29 Tháng By tiết tri thu phân

Ly tan gi li hp qun

Cuc đi là cuc phù vân vô thường

 

Ngược xuôi muôn vn ng đường

Hôm nay “Hp Bn mt phương tri này

Mến thương Tng Sách tn tay

Nim vui thm đượm men say tâm tình

 


 

D gì trong cuc nhân sinh

Tri âm tri k, chúng mình gp nhau

Hoa râm cùng đim mái đu

Dĩ văn hi hu, trước sau chân thành


 

Trao li chúc phúc an lành

Hip hòa thi t đng thanh tương cu

Xa gn, thì vn còn nhau

Tâm như nht nguyt, đm câu ân tình.

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~

 

Xin mi Quý V Thân Hu thưởng thc Youtube – Tp I:

Ngày Hp Bn Tng Sách ca Nhà Thơ Trn Quc Bo.

29 july 2023, ti 13385 Taylorstown Rd.  Leesburg, VA 20176.

Thu hình: GS/NAG Phm Văn Tun.    tuanpham1387@hotmail.com

 

https://youtu.be/AqMzzVrkNIc

 

~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~

No comments: