Tuesday, August 22, 2023

RIP: HÀ THỊ NGỌC DIỆP (HIỀN THÊ THẦY VÕ SUM-GIÁM HỌC SPQN)

 CVNN vừa được chị Tuyết Nguyễn (Cẩm Loan)

cho biết tin buồn:

 

CHỊ HÀ THỊ NGỌC DIỆP.- SPQN K4

VỢ THẦY VÕ SUM GIÁM HỌC SPQN

TRƯỚC 75.

TỪ TRẦN NGÀY 22.8.2023.

Tại Phú Yên.

 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến & thầy Võ Sum

Nguyện xin hương linh Teresa Hà Thị Ngọc Diệp

Sớm về nước Chúa.

 

Mời xem chi tiết tang lễ trong cáo phó đính kèm.No comments: