Sunday, August 13, 2023

CÁC GĐ GỐC Á Ở OAKLAND, CALIFORNIA LÀ MUC TIÊU CỦA MỘT CHUỖI CÁC CUỘC XÂM NHẬP KINH HOÀNG VÀO TƯ GIA

 

Các gia đình cao niên gốc Á ở Oakland là mục tiêu của một chuỗi các cuộc xâm nhập kinh hoàng vào tư gia..

Cư dân người Mỹ gốc Á ở Oakland Hills, California, đang trong tình trạng cảnh giác cao độ,

do một loạt những vụ đột nhập vào nhà nhắm vào các gia đình cao niên gốc Á.

Kính mời theo dõi để tường và tiếp tay phổ biến ..

Xin bảo trọng!

BMH  ///

Washington, D.C

 


Những tên này là bọn “bờ lờ mờ / bọn lưu manh (BLM)”, không muốn làm chỉ muốn ăn thôi…Vì chúng biết các cư dân gốc Á thường có nhiều tiền mặt và quý kim tại nhà…

Là một tiểu bang nỗi tiếng về nhiều mặt của Hoa Kỳ, nay dưới sự cai trị của bọn chính trị gia dân chủ thổ tả, thối nát, cùng với sự hoành hành của của bọn “bờ lờ mờ / bọn lưu manh”, đã làm cho đời sống của cư dân California càng ngày càng khó khăn, và nguy hiểm hơn…

Các gia đình cao niên gốc Á ở Oakland là mục tiêu của một chuỗi các cuộc xâm nhập kinh hoàng vào tư gia..

Cư dân người Mỹ gốc Á ở Oakland Hills, California, đang trong tình trạng cảnh giác cao độ do một loạt những vụ đột nhập vào nhà nhắm vào các gia đình cao niên gốc Á.

Điễn hình như trường hợp của gia đình ông, bà trong bản tin, đã bị uy hiếp trong 40 phút để chúng đi lục lọi khắp nhà và tấu thoát với 10,000 đô la tiền mặt và nữ trang. Đây không phải là lần đầu, gia đình này cũng đã bị tấn công ba lần trước đó..

 

Ăn quen, dễ dàng, xài hết tiền chúng sẽ đến nữa.. 

Ông, Bà nên di chuyển đến một thành phố hay tiểu bang khác, an toàn hơn..

Elderly Asian families in Oakland targeted in string of terrifying home invasions

Asian American residents in Oakland Hills, California, are on high alert due to a string of home invasions targeting Asian families.

Police’s internal advisory: There have been about 50 home invasion robberies cases involving elderly Asian families, reported ABC7 News after obtaining an internal advisory from the Oakland Police Department. According to law enforcement, the robberies may be connected to a group of criminals.

Elderly victims: In one harrowing account, an 80-year-old man and his 69-year-old wife were at home with their two grandchildren when robbers broke through a window on Monday. The couple was reportedly held at gunpoint for about 40 minutes as robbers ransacked the house, escaping with $10,000 in cash and jewelry. The family has also previously dealt with three other attempted home invasions.

Xin mời xem toàn văn bản tin ở link dưới:

Elderly Asian families in Oakland targeted in string of terrifying home invasions

No comments: