Saturday, August 26, 2023

C919 VÀ THAM VỌNG CHINH PHỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA TRUNG QUỐC (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

 C919 và tham vng chinh phc hàng không dân dng ca Trung Quc

 


Máy bay C919 ca Trung Quc đang trình din ti Trin lãm hàng không Chu Hi, Qung Đông hi cui năm 2022

 

Mu máy bay thân hp C919 là bước tiến ln ca con đường chinh phc ngành hàng không dân dng nhưng s còn rt lâu Trung Quc mi có th thách thc được hai hãng Boeing và Airbus, các chuyên gia cho biết.

Hi cui tháng 5 năm nay, C919 đã có chuyến bay thương mi đu tiên t Thượng Hi đến Bc Kinh ca hãng China Eastern Airlines ch khong 130 hành khách. Đây hin là chiếc C919 duy nht được s dng bay thương mi.

Thế đc tôn Airbus-Boeing

Mi năm có hàng triu chuyến bay ct và h cánh ti Trung Quc, gn như tt c đu s dng máy bay ca Boeing và Airbus, hai hãng máy bay hàng đu thế gii, theo New York Times.

Năm ngoái, khong 42% trong s hơn 4,1 triu chuyến bay ni đa thường xuyên ca Trung Quc là dùng máy bay Boeing và 54% là máy bay ca Airbus, theo Cirium, hãng cung cp d liu hàng không.

Airbus, vn gia nhp th trường hàng không Trung Quc vào năm 1985, cho biết h s xây dng mt dây chuyn lp ráp th hai ti nhà máy ca h Trung Quc. Hin có khong 2.100 máy bay Airbus đang được s dng Trung Quc.

V phn mình, Boeing đã b cm bay mu 737 Max trên toàn cu hi năm 2019 sau hai tai nn làm 346 người thit mng. Trước đó, khong mt trong bn máy bay mà Boeing sn xut là được giao đến Trung Quc. Các chuyến bay thương mi trên máy bay 737 Max mi được ni li Trung Quc hi đu năm nay.

Cơ hi cho COMAC

C919 là máy bay thân hp mt li đi tương t vi Boeing 737 hay Airbus A320. COMAC cho biết h có kế hoch bt đu sn xut 150 máy bay C919 mi năm trong vòng 5 năm ti, mc dù các nhà phân tích hoài nghi v năng lc sn xut ca h, nht là sau nhiu năm trì hoãn.

Hin gi C919 vn chưa được chng nhn đ bay quc tế, nhưng theo thi gian nó có th đáp ng nhu cu bay ni đa ngày càng tăng Trung Quc. Đến năm 2030, Trung Quc d kiến s cn khong 4.800 máy bay thân hp mt li đi, Herman Tse, nhà phân tích ti Cirium, được New York Times dn li cho biết.

Nếu Comac có th tăng sn lượng C919, nó có th s tr thành la chn ph thông cho các hãng hàng không Trung Quc, nhưng th phn ca h vn s thua xa Boeing và Airbus, ông Herman Tse nói.

C919 có sc cha 168 hành khách và có th ch ti đa là 192 người, vi tm bay t 4.075 đến 5.555 km, theo d liu t COMAC. Sc cha ca nó tương t như phiên bn tm trung ca Boeing 737 ca Boeing hay A320neo ca Airbus, mc dù tm bay thp hơn đáng k.

C919 bay l
n đu tiên vào tháng 5 năm 2017. Sau khi hoàn thành chương trình th nghim, nó đã được Cc Hàng không Dân dng Trung Quc (CAAC) chng nhn an toàn vào tháng 9 năm 2022. Đến tháng 12, nhng chiếc C919 đu tiên đã được bàn giao cho hãng China Eastern và hãng này d tính s dng C919 cho các đường bay ni đa, chng hn t Thượng Hi đến Bc Kinh, Côn Minh, Thành Đô, Thâm Quyến, Tây An và Qung Châu.

Có đe d
a được Boeing-Airbus?

V
n còn quá sm đ nói liu C919 có th đe da Airbus và Boeing trong hay ngoài Trung Quc hay không. Nó vn còn trong giai đon hot đng ban đu, và kh năng và đ tin cy ca nó vn còn chưa biết, theo trang Simple Flying vn chuyên theo dõi ngành hàng không dân dng thế gii.

Theo trang n
ày thì giá c máy bay s rt quan trng. Các báo cáo ban đu cho các đơn đt hàng C919 ca China Eastern cho thy giá bán là 99 triu đô la mi chiếc, theo South China Morning Post. Giá A320neo ca Airbus cao hơn mc 110,6 triu đô la.

Mi
n là COMAC có th đáp ng đơn hàng và máy bay ca h chng t kh năng thì chc chn cơ hi ca Boeing và Airbus ti Trung Quc s b nh hưởng. Cirium d đoán C919 cui cùng có th chiếm t 20 đến 30% th phn máy bay thân hp ca Trung Quc, Richard Evans, c vn cp cao ti Cirium, được Simple Flying dn li cho biết.

Con s này có th cao hơn nhưng còn ph thuc vào đ tin cy được chng minh và giá c cnh tranh. Kch bn đáng tin s là t 1.000 đến 1.500 chiếc C919 được giao cho các khách hàng Trung Quc trong vòng 20 năm ti, ông nói.

T
ính đến tháng 1 năm 2023, Simple Flying cho biết COMAC đã nhn được hơn 1.200 đơn đt hàng C919 t các hãng hàng không và hãng cho thuê máy bay Trung Quc.

Boeing
ước tính các hãng hàng không ca Trung Quc s cn 8.485 máy bay ch khách và ch hàng mi tr giá gn 1,5 nghìn t đô la cho đến năm 2041.

Ông Dave Calhoun, Giám đc điu hành Boeing, được New York Times dn li gi C919 là máy bay tt và cho rng cui cùng nó s đáp ng nhu cu ni đa Trung Quc. Ông cũng tin rng th trường toàn cu vi quy mô như hin nay đ ch cho mt hãng sn xut máy bay th ba.

Tuy nhiên, giám đc Boeing cho rng đ cho COMAC xây dng năng lc sn xut đ đ đáp ng nhu cu ni đa s mt thi gian dài.

Bên ngoài Trung Quc, vn chưa có đơn đt hàng được xác nhn. Hãng hàng không mi Nigeria Air hi năm 2022 cho biết h có th xem xét mua C919 khi xây dng đi bay. Trung Quc và Nigeria có mi quan h cht ch.

Ch
ưa có du hiu nào cho thy liu các cơ quan an toàn hàng không như CAA ca Anh, FAA ca M và EASA ca châu Âu s chng nhn an toàn cho dòng máy bay này. Điu này s tác đng đến doanh s C919 bên ngoài Trung Quc.

‘S
nm th phn Trung Quc

Hi
n nay mi năm hai hãng Boeing-Airbus bán khong 500-600 máy bay cho th trường ni đa Trung Quc, và vi kế hoch COMAC sn xut mi năm 150 chiếc C919, Boeing-Airbus có th mt khong t 15 đến 20% th trường Trung Quc vào tay COMAC, Giáo sư-Tiến s Khương Hu Lc, vn ging dy chương trình MBA ti trường Keller Graduate School of Management, nhn đnh vi VOA t Fort Worth, bang Texas.

Th phn dành cho Airbus và Boeing Trung Quc vn còn rt nhiu, ông nói. Tuy nhiên, ông cnh báo v lâu dài nếu COMAC khng đnh được uy tín ca chiếc C919 và nâng cao được năng lc sn xut thì có kh năng COMAC s chiếm lĩnh th trường Trung Quc.

Ông nói Chính ph Trung Quc có th khuyến khích hay yêu cu các hãng hàng không ca h chuyn sang mua máy bay ca COMAC đ bay ni đa. Khi đó, khách hàng s không còn la chn nào khác.

V
giáo sư này nói nếu được la chn thì ông s không bao gi dám ngi trên máy bay C919 đ bay ni đa Trung Quc. Tuy nhiên, nếu các hãng khai thác C919 có th bán vi mc giá r đến 50% thì nhiu hành khách s vn đi mà không s.

Tuy nhi
ên, hin gi điu này là không kh thi vì giá mi chiếc C919 mt chín mt mười so vi A320 neo trong khi ch ít khách hơn và tm bay ngn hơn, ông ch ra.

C
òn th trường quc tế, ông Lc ch ra yêu cu tiên quyết là phi được các cơ quan qun lý hàng không ca M, châu Âu và Anh chng nhn thì C919 mi bay được các đường bay quc tế ngn.

“Điu này không phi d. Phi mt đến 7-8 năm th thách bay trong đ các điu kin thi tiết khác nhau,” ông nói.

Cũng nh
ư trên th trường Trung Quc, nếu COMAC đi theo chiến lược cnh tranh v giá trên th trường quc tế thì s có nhiu hãng hàng không giá r ca các nước nghèo s cân nhc mua C919 nếu sau mt vài năm h thy C919 bay an toàn, cũng theo li v giáo sư này.

Nhưng hin ti 70-80% ph tùng chính yếu ca máy bay C919 là mua t nước ngoài, cho nên cho dù h có gia tăng năng lc sn xut lên gp đôi đi na thì giá thành cũng không th nào h xung cho được, ông gii thích.

T
ch được không?

Ông l
ưu ý hin nay hu hết các b phn ch cht ca C919 như h thng lái và kim soát, radar, bánh xe, b h cánh và nht là đng cơ COMAC đu phi mua t các hãng M và châu Âu.

Gi
áo sư Lc ch ra sn xut máy bay là mt ngành đòi hi s kết hp ca nhiu công ngh rt cao mà Trung Quc chưa th t ch được, nht là đng cơ máy bay mà ông cho biết hin trên thế gii ch có vài hãng như General Electrics, Raytheon ca M, Roll-Royce ca Anh và Safran ca Pháp làm được. Ông cho biết đng cơ ca C919 là do liên doanh General Electrics-Safran cung cp.

Khi
được hi liu Trung Quc có th t ch được công ngh đng cơ máy bay hay không, ông nói: Nếu có s cng tác ca Nga thì làm được nhưng hin ti Nga đang bế tc trong chiến tranh.

V
à ngay c khi Trung Quc có th chế to được đng cơ máy bay thì cũng không th cnh tranh được vi bn hãng k trên, ông nói, mà giá thành li cao hơn. Cho nên, mua đng cơ t nước ngoài vn là la chn kh thi nht cho COMAC.

Tuy nhi
ên, vic tùy thuc vào nước ngoài dn đến nguy cơ tham vng hàng không Trung Quc b chn đường do ri ro đa chính tr, Giáo sư Lc ch ra.

Trong giai đon này, trong 5 năm ti nếu Trung Quc b phong ta v công ngh máy bay thì tương lai ca C919 s b sp đ ngay lp tc, ông nói.

Ông cũng ch
ra đ nghiên cu phát trin chiếc C919, COMAC đã b ra đến 49 t đô la và s tin này còn rt là lâu mi thu hi li được.

Mt chiếc C919 bây gi bán vi giá 100 triu đô mà li chng hn 20% thì còn lâu lm mi ly li vn đu tư. Nhưng s tin đó có th là được chính ph Trung Quc tr cp.


No comments: