Monday, August 21, 2023

TUỔI HỌC TRÒ (BẰNG SƠN)

 


Tuổi Học Trò

 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

 

Hằng ôm ấp một nỗi niềm u ẩn

Bốn mươi năm đời viễn xứ xa nhà

Khi chiều về nhìn những hạt mưa sa

Lòng bỗng chạnh nhớ thương về cố quốc

 

Thời thơ ấu trò chơi mèo vờn chuột

Tay cầm tay nô giỡn dưới sân trường

Tháng tư buồn in dòng lệ vấn vương

Thuyền anh đã xa bờ không trở lại

 

Nhờ mưa gió hỏi người em năm ấy

Lòng có còn trăn trở những vần thơ

Tóc mai xưa rơi vai áo học trò

Giờ chắc cũng đã ngả màu phấn bạt

 

Bốn mươi năm vẫn chưa hề phai nhạt

Tuổi học trò kỷ niệm thuở ngây thơ

Lúc chiều tan trên bến vắng thẩn thờ

Dòng ký ức lại về trong nỗi nhớ

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

 

CVNN

 

Bằng Sơn

No comments: