Wednesday, August 23, 2023

RƯỢU MỘT MÌNH (CAO VỊ KHANH)

 

Rượu Một Mình

 

Tôi xa tôi biết chừng nào
từ đêm héo bóng, ngày xao lãng gầy.
Tôi xa tôi những chiều say
rượu chưa cạn đáy đã quày quả im.
Đắng? Cay? Ngọt lìm lịm tim?
Cơn đau tình ái? Nỗi niềm vong thân?
Nốc thêm ly nữa. Gọn bâng.
Trả thương cho nhớ, chuộc căn phần mình.
Nhìn quanh, trời đất nín thinh.
Sót lại tôi. Chút tội tình kêu rêu.
Kẻ đi! Người ở! Trăm điều.
Nốc thêm ly nữa. Đời xiêu. Ngày tàn.

Cao Vị Khanh

No comments: