Saturday, August 19, 2023

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM, TRUNG QUỐC GẶP KHÓ KHĂN CHƯA TỪNG CÓ (GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Bất động sản Việt Nam, Trung Quốc gặp khó chưa từng có

 

Thị trường bất động sản của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều bế tắc, xuất phát từ kinh tế trầm lắng và rồi lại có tác động xấu đến nền kinh tế. Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ mổ xẻ vấn đề và nhận định về những diễn biến sắp tới.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn9HSNUREts&t=144s

No comments: