Thursday, August 31, 2023

MAI ĐÃ ĐI RỒI! (TRẦN QUỐC BẢO)

 

Mai Đã Đi Rồi!          Thơ Trần Quốc Bảo

 Inline image

            Cố Nhạc Sĩ Lê Xuân Mai-Logan ( 1945-2023)

   Mai Đã Đi rồi!

 

Than ôi!... Mai đã đi rồi!

Biệt nhau, sao chẳng một lời chia tay!

Chị Diễm Buồn mới cho hay

Sao Mai vừa lặn!... Buồn thay!... Thật buồn!

Ngậm ngùi ngăn giọt lệ tuôn

Nén Hương này, tiễn biệt Hồn Xuân Mai!

 

          Inline image

Đâu đây… tiếng nhạc ngân dài

Cung đàn em phổ bốn bài thơ anh

“Nhớ người Chiến sĩ vô danh”

“Công trường Chiến sĩ”; “Tiễn hành Phi Nhung”

Bài thơ “Nhớ Huế” sau cùng

Còn năm bài nữa, sắp lên cung đàn

Ai ngờ sức khỏe bất an

Bất ngờ Mai… bỏ thế gian về Trời

Buồn thay! Mai đã đi rồi!

Đâu đây tiếng nhạc… ngân dài… khóc em!
Inline image

                       Thành Kính
Tiễn Biệt Cố Nhạc Sĩ Lê Xuân Mai-Logan

 

           Trần Quốc Bảo

                 Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

         quocbao_30@yahoo.com

 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

 

Để Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Lê Xuân Mai-Logan

Kính mời Quí Vị thưởng thức ca khúc “Nhớ Huế” với nét nhạc “tuyệt vời rất Huế” 
của Cố Nữ Nhạc Sĩ tài danh Lê Xuân Mai-Logan ;
qua tiếng hát Ca sĩ Hà Thanh ; (thơ: Trần Quốc Bảo)

YouTube  Xuan Logan lexuanmai2009@yahoo.com   To:Bao tran    Wed, Oct 12 – 2022

 

NHỚ HUẾ  - Nhạc: Lê Xuân Mai - Ca sĩ: Hà Thanh – Thơ: Trần Quốc Bảo

 

No comments: