Sunday, August 27, 2023

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN/ DẠ VŨ MÙA THU 6
HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

DẠ VŨ MÙA THU 6

 

TỔ CHỨC VÀO LÚC 5:00 GIỜ CHIỀU NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2023- GIÁ VÉ $60.00/ 1 NGƯỜI

 

TẠI DIAMOND SEAFOOD PALACE 1 RESTAURANT

8058 LAMPSON AVE

STANTON, CA. 92841

TEL: (714)-891-5347

 

XIN LIÊN LẠC:

HUỲNH CÔNG TỊNH (818)-291-3894

DIỄM PHÚC                 (714)-318-5490

                  TRẦN ĐẠI                  (626)-374-8516

No comments: