Thursday, August 10, 2023

HOA SEN KÍNH MẸ (BẰNG SƠN)

 


Hoa Sen Kính Mẹ

🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷


Hoa sen thắm con dâng lên kính mẹ
Lễ Vu Lan tạ ân nghĩa sinh thành
Đời nhọc nhằn vất vã suốt năm canh
Mồ hôi đổ mặn nồng tô canh nóng

Hoa sen thắm ngát hương trời gió lộng
Ánh trăng rằm toả sáng giữa màn đêm
Bóng mẹ tôi suối tóc xõa bên thềm
Đong đưa võng ru con thời thơ ấu

Hoa sen thắm ân tình xin ghi dấu
Xin mẹ hiền thứ lỗi đạo làm con
Đốt nén nhang cung kính nhủ với lòng
Dù xa cách vẫn nhớ hoài ơn mẹ

Hoa sen thắm đượm muôn màu vạn vẻ
Lễ Vu Lan lân muá trống rộn vang
Xin mẹ thương an nghỉ chốn suối vàng
Cười hoan hỉ trong giấc nồng vạn kiếp

🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷

Bằng Sơn

No comments: