Thursday, August 31, 2023

CHỖ NẰM CỦA MẸ (SÔNG HƯƠNG)

 

Chỗ Nằm Của Mẹ

 

Mẹ nằm giữa chăn nệm thơm,
nghe kinh Bát Nhã lòng thêm an bình,
bầy con của mẹ vây quanh,
xúm bên giường bịnh lăng xăng quạt hầu.
Mẹ nằm suốt những đêm thâu,
chờ con chim nhỏ vườn sau hót chào,
tóc mây trên gối ngã màu,
bàn tay sen ngó ngày nào, héo hon.
Mẹ nằm đau những lòng con,
thoảng hơi giá lạnh vào hồn mười lăm,
đêm nào xưa, dưới trăng rằm,
mẹ ngồi in bánh, bầy con cười đùa …
Tuổi lo đã tới hay chưa?
những năm mẹ bịnh xin chừa hồn nhiên,
Mẹ nằm một chỗ ưu phiền
bầy em năm đứa chở chuyên gánh đời.
Xin mẹ cứ nằm một nơi,
nhìn bầy con nhỏ vào đời theo nhau,
dẫu mai có vạn ngày đau,
trong lòng con, vẫn nghìn sau mẹ nằm.

Sông-Hương

No comments: