Tuesday, August 29, 2023

MỒ CÔI (HAI QUÊ)

 


 

Mồ côi

 

Ngày mẹ còn, con đâu có mộng mị kỳ dị đó

Căn nhà có những gian buồng có những chiếc giường có những

tấm mền không người

Ngày mẹ còn, con đâu thèm viết nhiều như thế

Ngôi nhà có những ghế ngồi có những dáng người có những

tiếng cười lấp đầy

Mẹ đi đêm vỡ toang lồng ngực

Con hớt hơ tìm ran mộng du

Từ buồng này qua buồng khác từ giường này qua giường khác

tốc mền mền trống lật giường giường trắng

Mền bị tốc vù đến, chụp lấy, trùm, siết

Giường bị lắc đổ bóng, đè nén, ghì, nghiến

Con khóc oà: “Mẹ ơi!”

 

HAI QUÊ

No comments: