Wednesday, August 9, 2023

CON TÙ CẢI TẠO (TRẦN QUỐC BẢO)

 

Con Tù Cải Tạo       Thơ Trần Quốc Bảo

 


Con Tù Cải Tạo

 

Em ơi hãy ngủ giấc dài,

Để chị cố gắng làm bài cho xong.

Mẹ còn đi bán hàng rong,

Ba còn bị khốn khổ, trong lao tù!

 

Nhà mình Cộng Sản tịch thu,

Chúng mình con ngụy, kẻ thù nhân dân!

Đảng là một lũ bất nhân,

Gia đình mình chịu muôn phần khổ đau!

 

Vùng kinh tế mới, là đâu?

Đuổi mình lên đó!... hại nhau đường cùng!

Mẹ giờ đi bán hàng rong,

Vẫn mong chị phải cố công học hành!


 

 

Mẹ tần tảo, mẹ để dành…

Một mai mẹ dẫn chúng mình thăm ba.

Em ngoan, em ngủ yên nha!

Bánh ngon, chị sẵn dành quà cho em!

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

3 comments:

Anonymous said...

Bài thơ đọc mà đút ruột
Cám ơn anh
Bảo. HTL

Anonymous said...

Bài thơ hay đọc mà đút ruột
Cám ơn anh
Bảo HTL

Anonymous said...

Bài thơ hay lắm
Đọc mà đút ruột
Cám ơn anh
Bảo HTL