Friday, April 10, 2020

CÂU CHUYỆN KINH TẾ ĐÀI VOA - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2020)
Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm này là “Khủng hoảng khẩu trang và máy thở ở Mỹ - vì đâu nên nỗi?”(Ngày 10 tháng 4 năm 2020)

Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe phỏng vấn đài VOA:


No comments: