Thursday, April 23, 2020

TIN TỨC ĐẠI HỘI HAWAII "BIỂN TÌNH"

Kính thưa qúy thầy cô & các anh chị,

Đại hội Hawaii 2020 “Biển Tình” : Với tình trạng dịch bệnh vẫn còn, Anh Nguyễn Cần (Trưởng Ban Tổ Chức) đã tham khảo ý kiến của nhóm. Tất cả mọi người đều đồng ý chuyển sang năm 2021.  Anh Nguyễn Cần đang liên lạc điều đình với du thuyền, với khách sạn…  BTC sẽ có thông báo khi có kết quả của việc thay đổi này.

Trân trọng,
TM. Ban Tổ Chức ĐH Hawaii,
Trưởng Ban Tổ Chức,
NGUYỄN CẦN.

No comments: