Thursday, April 30, 2020

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QG Ở GEORGIA (LÊ CHÍ HIẾU)Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Cộng đồng người Việt Quốc Gia Georgia, do anh Lê Chí Hiếu (Hội Đồng Đại Biểu) trong Ban Đại Diện CĐNVQG-GA.
Thông báo lễ tưởng niệm 45 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4:

Thời gian 6:30 PM – 8:30 PM
Thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2020
Địa điểm : Lộ thiên tại sân đậu xe khu Space Ballroom
                  6100 Live Oak pkwy, Norcross GA.30093


Vì vấn đề Coronavirus nên tất cả sẽ ngồi trong xe hướng về sân khấu (xin xem thông báo đính kèm)No comments: