Monday, April 13, 2020

TƯƠNG BIỆT (NGUYỄN KINH BẮC)
ĐINH TRUỜNG CHINH

Tương biệt

Rồi cũng xuôi tay khép phận người
Chúng mình tương biệt nhé, Minh ơi!
Bạn rời cõi tạm trong thanh thản
Tôi ngụ phương xa luống ngậm ngùi
Hai chữ lưu vong còn khắc khoải
Một thời chinh chiến vẫn khôn vơi
Năm cùng tháng tận chưa nguôi nhớ
Đồi cũ, trường xưa ở cuối trời…

Nguyễn Kinh Bắc


No comments: