Thursday, April 23, 2020

HAI TUẦN CÁCH LY XÃ HỘI (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
HAI TUẦN CÁCH LI XÃ HỘI

Này Tàu Cộng, nọ Cô Na
Tôi đang thất nghiệp ông bà có hay
Chơi không chửa đến mười ngày
Tiền nong vét túi vần xoay nháo nhào

Đua cùng vật giá lên cao
Rau, dưa, mắm, muối ào ào vọt tăng
Đè trên cuộc sống nhùng nhằng
Làm chùng thể xác, làm căng cái đầu

Nằm nhà chẳng biết đi đâu
Ra thềm, xuống bếp, lên lầu mỏi chân
Cô Vi khủng bố tinh  thần
Rằng sao dám gặp người thân bạn bè

Từ ngày thủ tướng răn đe
Tôi cho quán xá lề hè nghỉ buôn
Loanh quanh cảm thấy hơi buồn
Nên giờ mượn Bút mà tuôn nỗi niềm

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


No comments: