Friday, April 24, 2020

CÂU CHUYỆN KINH TẾ ĐÀI VOA NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2020 (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Tại sao giá dầu rẻ hơn cho lại khiến ông Trump đau đầu?”.
Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe “CÂU CHUYỆN KINH TẾ” của đài VOA


No comments: