Wednesday, April 15, 2020

TÌNH RÁCH (HOA THUY NGUYEN)

Tình rách


Nhờ ai vá hộ mảnh tình tôi
Dại dột ngày kia xé rách rồi
Đắp mãi chăn mền không đủ ấm
Khơi hoài bếp sưởi vậy mà thôi!
Bao giờ nối lại tình đôi ngả
Lúc ấy hàn huyên chuyện một thời!
Phủ áo yêu thương hồn bớt lạnh
Bên nhau mình sẽ mãi không rời

Hoa Thuy Nguyen

No comments: