Friday, April 17, 2020

CÂU CHUYỆN KINH TẾT ĐÀI VOA - (NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2020) - GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC
 Câu chuyện kinh tế với GS- TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Nhật và Mỹ đưa doanh nghiệp rời TQ, ai lợi và ai sẽ bị ảnh hưởng?
Xin bấm vào web để nghe tin tức rất quan trọng:

No comments: