Monday, April 20, 2020

NẾU CÓ KIẾP SAU (SUƠNG MAI)
Nếu có kiếp sau

Nếu có kiếp sau em vẫn muốn yêu anh
Vẫn muốn cùng anh sống đời chồng vợ
Dù nghèo giàu em không hề lo sợ
Dù ở nơi nào em vẫn muốn bên anh
Tắt cả những sáng chiều từ lúc đầu xanh
Cho mãi nhiều năm đến khi đầu bạc
Em sẽ bên anh nhìn hoàng hôn phai nhạt
Ở bên anh nhìn ánh sáng bình minh
Nhìn những con tàu trên biển lênh đênh
Và mơ ước một nơi mình sẽ tới…
Nếu có kiếp sau, anh ơi xin hãy đợi
Đừng bỏ em đứng thui thủi một mình
Hãy nhìn trời khi thấy mảnh trời xanh
Là anh biết em chờ anh đâu đó
Hãy tìm em, đừng để em lo sợ
Lạc mât anh môt lần nữa trên đời
Dù kiếp nào em vẫn nhớ anh thôi
Em vẫn muốn sống cùng anh kiếp nữa…

Sương Mai

No comments: