Thursday, April 30, 2020

TIN TỨC VỀ HOTEL ALA MOANA CỦA ĐH HAWAII 2020.

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

BTC Đại Hội Hawaii 2020 “Biển Tình” như đã thông báo tuần vừa qua là BTC sẽ chuyển group ghi danh du thuyền sang năm 2021 vì vấn đề Coronavirus.  Trưởng Ban Tổ Chức anh Nguyễn Cần đang điều đình với du thuyền và khi xong chúng tôi sẽ có thông báo sau.

Riêng về khách sạn Ala Moana ở Hawaii cho tiền ĐH.  Các anh chị tự book hoặc Thukỳ book dùm cho group thì anh TBTC đã gởi email yêu cầu cancel cho cả nhóm Phu Yen high school reunion.  Khách sạn đã gởi thư trả lời là họ sẽ hủy contract và không bị phạt gì cả.  Tiền anh Nguyễn Cần đặt cọc sẽ được hoàn trả đầy đủ.  (Xin mời xem email của khách sạn ở dưới).

Xin cám ơn sự làm việc tận tâm của anh TBTC Nguyễn Cần.  Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau 2021.


From: Manny Buco <manny.buco@alamoanahotel.com>
Date: April 24, 2020 at 10:18:32 AM HST
To: "Cann.hawaii" <cann.hawaii@yahoo.com>
Cc: Mahe Kaleohano <mahe.kaleohano@alamoanahotel.com>,
Jolly Mateo <jolly.mateo@alamoanahotel.com>
Subject: RE:  Phuyen high school reunion 2020
Aloha Can,

Thanks for reaching out to me. I hope you and your Ohana are
doing well.

Due to the COVID 19, we understand your group's decision to
cancel the program. As requested, we'll cancel your program
without penalty. I have copied our Conference Manager, Mahe
Kaleohano on this email and she'll be working with you in
cancelling your reservations and getting you any refund that is
owed to you.

Can, please feel free to contact me if you have any questions or
if I may assist you in the future. Please take care, be safe, and be
healthy!

Manny Buco
Group Sales Manager | Ala Moana Hotel by Mantra
P: +1 808 944 4334 | F: +1 808 944 6837 | 
manny.buco@alamoanahotel.com | 
No comments: