Thursday, April 30, 2020

TÔI ĐÃ KHÓC (DƯ THỊ DIÊM BUỒN)TÔI ĐÃ KHÓC                  I HAVE CRIED


Tôi đã khóc từ khi rời lòng mẹ                I began to cry on coming into this world here,
Sợ hay mừng đời đã tiếp nhận tôi            When life received me, anyhow for joy or for fear;
Và từ đó một hình hài nhỏ bé                  And thenceforth a small shape, this, has through skips
Lớn khôn dần ngọt sữa mẹ thơm môi                    Grown up out of Mom’s sweet milk and scented lips.
      
Tôi đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực                I wept witnessing my Mom so poor and miserable
Vì cha còn nặng nợ bước chinh nhân      While my Dad was doing his soldier’s duty venerable.
Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực   Her sense of sacrifice she kept her heart warm to arouse,
Dưỡng dục con còn lận đận nuôi chồng  Bringing up their kids and also catering to her spouse.

Tôi đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn                I then had to moan when my Mom passed away
Bởi giặc về cày đã nát xóm thôn                       As the enemy came to hamlets destroy and people slay,
Những đạn pháo vô tình gây tai biến       The insensible bullets and shells to human bodies sever:
Người đớn đau quằn quại trút linh hồn             How she writhed in agony to part from us for ever.

Tôi đã khóc tối ba mươi hôm đó            I also sobbed that night, defeated by the hostile drive,
Tháng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm              Of the broken April thirtieth, nineteen seventy five.
Những con tàu vượt trùng dương sóng gió                 The frail boats crossed the windy and wavy ocean
Chở bao người mang thống khổ hờn căm               To carry those souls with resentment-filled emotion.

Tôi đã khóc được tin anh ngã gục            I again mourned for my brother who deceased
Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung    In the Central Region’s prison, ill-treated like a beast;
Muời mấy năm, niềm tin không rã mục   Over ten odd years his belief had become perpetuation,
Chí kiên cường khó lay động chuyển rung              Thus had not been shaken by the adverse situation.

Tôi đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng       I have lamented seeing our homeland distressed,
Mỗi địa danh mang chiến sử oai hùng               Each place-name a majestic feat – They are so blessed.
Đã bao đời ông cha ta gầy dựng                        Thru many generations our ancestors’ proud display
Nay còn chăng những hoang phế tàn vong              Now remains, alas! if not decline, mere decay!

Tôi đã khóc suốt quãng đời lưu lạc          I have bewailed all my adrift life – For them, for you,
Khóc cho người và khóc cả cho tôi                       I have cried for my compatriots and for myself too.
Bao tang tóc, bao lầm than dân tộc          Deaths and grief aim at our people’s heart to rend,
Đoạn trường này còn khóc mãi khôn nguôi               In this poor plight I might continue to cry without end.DƯ THỊ DIỄM BUỒN                                          Translation by THANH-THANH

No comments: