Tuesday, April 21, 2020

KHÚC BI HOA (LÝ THƯÀ NGHIỆP)


TRANH ĐINH TRƯỜNG CHINH

Khúc bi hoa

Thì cứ rót vòng quanh màu trà đậm
Chuyện muôn đời tiếng sấm nổ bâng quơ
Em có thấy đất trời kia thăm thẳm
Giữa đôi bờ nhật nguyệt cháy vu vơ.
Cây phượng vĩ già nua màu son nhạt
Người qua sông mưa nắng cũng qua sông
Trời hôm đó đỏ một màu nắng lạ
Những con chim không hót buổi theo chồng.
Cứ thong thả mình về chơi Đà lạt
Bốn mùa mây trắng hồ Xuân hương
Mình sẽ lên đồi nghe gió hát
Cười với ngàn thông một điệu buồn.
Bảo lộc Bảo lộc đường lên dốc
Đổ xuống đồi xanh những liếp trà
Mang mang phiêu hốt mưa ngang dọc
Nghe rền trong đá khúc bi hoa.

Lý Thừa Nghiệp


No comments: