Wednesday, April 22, 2020

KHÔNG KHÍ GIÁ BAO NHIÊU? (NGUYÊN VĂN THÔNG)
KHÔNG KHÍ GIÁ BAO NHIÊU?
           
 Sau khi trở nên khá hơn trong bệnh viện, cụ ông 83 tuổi ở Italy được thông báo phải trả tiền cho máy thở trong một ngày, và ông già đã khóc. Bác sĩ khuyên ông đừng khóc vì hóa đơn nhưng rồi bác sĩ phải khóc khi nghe ông trả lời.

Ông nói:
            "Tôi không khóc vì số tiền tôi phải trả. Tôi có thể trả tất cả số tiền này. Tôi khóc vì tôi đã hít thở không khí của Đất Trời trong 83 năm mà chưa bao giờ trả tiền cho nó. Giờ tôi mới biết phải mất 5000 Eu để sử dụng máy thở trong bệnh viện trong một ngày. Bạn có biết tôi nợ Trời Đất bao nhiêu không? Tôi đã không cảm ơn thiên nhiên vì điều đó trước đây”.

            Sự thật của tin tức không thể được xác minh, nhưng những lời của ông đáng để chúng ta suy ngẫm. Khi chúng ta hít thở không khí một cách tự do mà không bị đau đớn hay bệnh tật, không ai coi trọng không khí. Chỉ khi chúng ta vào bệnh viện, chúng ta mới có thể biết rằng ngay cả việc thở oxy bằng máy thở cũng phải trả tiền!
                         Hãy trân trọng thời gian chúng ta còn có thể thở tự do !

'' Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc
Hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh
Hạnh phúc đến từ những điều bình dị
Mỗi bình minh.. hít thở.. sống yên lành..''

Nguyen Van Thong

No comments: