Tuesday, April 14, 2020

NHÌN NHAU MỘT LẦN (DUNG VU)


TRANH : ĐINH CƯỜNG
Nhìn nhau một lần

Nhìn nhau lần nữa nhé em
Ở mai xa cách nhớ em thật nhiều
Nhìn em bóng dáng diễm kiều
Mai kia gặp lại yêu nhiều em ơi
Nhìn em, nhớ mắt, nhớ môi
Nhìn em để biết tình tôi ngọc ngà
Nhìn em, anh rất thật thà
Mai kia gặp lại ngọt ngào… yêu thương

Duong Vu

No comments: