Monday, June 1, 2020

CẢNH SÁT MỸ QUỲ XIN LỖI NGƯỜI DÂN

Cảnh sát Mỹ quỳ xin lỗi người dân 

 Hành động nhận lỗi của các tráng sĩ diệt gian trừ bạo.


 Cảnh sát Mỹ quỳ xin lỗi người dân ,và đây là lỗi của cá nhân không phải lỗi của chính quyền.

Hành động nầy của cảnh sát thật đáng kính trọng !!! Còn đám thổ tả cướp phá thất đáng khinh và tội nghiệp . Trời cao có mắt. Ma quỷ lộng hành thời Mạt Pháp !!!!(PN)


Ở Việt Nam, công an "đáp lễ" với người biểu tình bằng cách nào?


No comments: