Wednesday, June 3, 2020

UỐNG CAPHÊ CÓC...


... vn như mi bui sáng
ly cà phê trên tay
nhâm nhi t
ng git đng
m
c k đi đi thay...

"s thế nhược đi mng
h
vi lao kỳ sinh... "
cu
c đi vn hư không
ráng gi
cht ch TÌNH...

... khi x
ưa
phi c
ơ ta lướt gió
b
ng bnh trên mây xanh
... ngày nay
xích lô đ
p mi giò
h
n hn hơi th nhanh

không s
ng đi cu cnh
m
c sc ta th phanh
mai kia tr
i li sáng
đ
i li tươi màu xanh...

hì... Cóc tui ch mong dzy thui!...

... xin cho tôi bình an
chìm sâu tình lãng m
n
nh
ư người đang vượt cn
vùng v
y thoát cơn mê...

            đi _ bao gi là mơ
          tình _ ch
ng th là thơ
            h
ư o đến bao gi
           cafe khuya... b
ơ vơ...

No comments: