Tuesday, June 22, 2021

CẢ ĐỜI ANH BỎ (TIỂU BÌNH)

 


Cả Đời Anh Bỏ

 

- Vì ai em sống não nùng?

Vì ai nửa kiếp phòng không hóng chờ?

Vì anh hương lửa nhạt mờ,

Vì anh em chẳng còn chờ mối ai.

Thương ôi hạnh phúc không dài,

Thì thôi mình hãy quên ngày có nhau.

Cũng đành nuốt trọn u sầu,

Tơ duyên lỗi nhịp về đâu kiếp này?!

 

 

- Lòng anh cháy đắng từng ngày,

Lửa yêu dám tắt được ngay trong đời?

Quê nhà dạ rối tơi bời,

Vì em quyết phải tái hồi tìm nhau.

Đáu đau trải trọn tình sầu,

Đắp cầu Ô-Thước duyên trao tương phùng.

Ba đời dọn núi cũng xong,

Cả đời anh bỏ, nhọc công xá gì?

 

TIỂU BÌNH

 


No comments: