Thursday, June 3, 2021

ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN XIN CẦU AN (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN CẦU AN 

Ông Nguyễn Tiến Hoàng

Pháp Danh : Tâm Minh thành ,

nguyên là Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Phú Yên 1970- 1975 ,

 

Hiện nay đang cấp cứu tại Bệnh Viên UCLA ở hạt Anaheim -California , 82 tuổi.

Ông là Phu Quân của Cô Nguyễn Thị Tánh

Pháp Danh Diệu Tâm,

Cô Nguyễn Thị Tánh người gốc Thị Trấn Củng Sơn -

Sơn Hòa -Phú Yên

 

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU ÔNG NGUYỄN TIẾN HOÀNG Pháp danh : TÂM MINH THÀNH : TẬT BỆNH TIÊU TRỪ ,TAI QUA NẠN KHỎI THƯỜNG HOẠCH KIẾT TƯỜNG , VĨNH LY KHỔ ÁCH

 

Oklahoma June 3.2021

 Thầy THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: