Tuesday, June 29, 2021

RIP: ÔNG NGUYỄN TIẾN HOÀNG (CỰU PHÓ TỈNH TRƯỞNG TỈNH PHÚ YÊN)

 


CVNN vừa được Thầy Thích Nguyên Nguyện &

ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

Báo tin buồn:

Ông: NGUYỄN TIẾN HOÀNG

Pháp Danh :TÂM MINH THÀNH

Sinh ngày :01/11/1940

Tại : Hải Dương -Bắc Việt -Việt Nam

Mãn phần ngày : 28-06-2021

Tại : Anaheim -California

Hưởng Thọ : 82 tuổi

Ông nguyên là Đốc sự Khóa X -Quốc Gia Hành

Chánh, Phó Tỉnh Trưởng  Tỉnh Phú Yên 1970-1975,

Ông là Phu Quân của Bà Nguyễn Thị Tánh

-Pháp Danh :Diệu Tâm ( học trò Phú Yên )

Nhất Tâm nguyện cầu Hương Linh Phật Tử

TÂM MINH THÀNH -NGUYỄN TIẾN HOÀNG

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Chùa Viên Giác Oklahoma xin trợ duyên tụng kinh

cầu siêu 49 ngày

NAM MÔ LIÊN TRÌ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

Oklahoma June 28.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 
No comments: