Monday, June 7, 2021

CON LỪA VÀ NGƯỜI MUA LỪA (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Con Lừa Và Người Mua Lừa


Một người ra chợ mua lừa

Nhìn ra có một con vừa ý anh

Anh nói với người chủ rằng

"Muốn đem về thử có bằng lòng không?"

 

Người bán nói "Tôi bằng lòng."

Anh liền dắt nó về trong ngôi chuồng

Con lừa nhìn quanh một vòng

Tìm con lười nhất đến nằm kế bên.

 

Anh đem nó trả lại liền

Làm người chủ cũ ngạc nhiên vô cùng

Hỏi rằng "Sao lẹ thế ông

Sao không giữ nó để hòng thử thêm."

 

"Loại này thì tôi chẳng thèm

Vì cách nó chọn nằm bên con lười."

Chữ rằng chọn bạn mà chơi

Nhìn qua lũ bạn biết người ra sao.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 2 tháng 4 năm 2021)

 


No comments: